رادینرادین، تا این لحظه 10 سال و 10 ماه و 3 روز سن دارد

رادین بزرگ مرد کوچک